BUỒNG PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN

    Buồng phun thu hồi filter lọc đơn cấp: là một trong những loại buồng phun sơn tĩnh điện được ứng dụng sớm nhất, cho đến bây giờ vẫn còn được ứng dụng rất nhiều.

    • Tỷ lệ thu hồi bột lên đến 100%.
    • Đường ống thu hồi ngắn làm tăng hiệu quả thu hồi bột.